Name
Type
Size
Name: Sept. 10
Type: pdf
Size: 631 KB
Name: Sept. 17
Type: pdf
Size: 430 KB
Name: Sept. 24
Type: pdf
Size: 473 KB
Name: Oct. 8
Type: pdf
Size: 409 KB
Name: Oct. 15
Type: pdf
Size: 406 KB
Name: Oct. 22
Type: pdf
Size: 1.14 MB
Name: Nov. 12
Type: pdf
Size: 1.32 MB
Name: Nov. 19
Type: pdf
Size: 728 KB
Name: Dec. 10
Type: pdf
Size: 521 KB
Name: Dec. 17
Type: pdf
Size: 782 KB
Name: Jan. 14
Type: pdf
Size: 636 KB
Name: Jan. 21
Type: pdf
Size: 675 KB